O projekte

architektúra

Súlad architektúry a energetickej efektívnosti

Nový dizajn kvalitných celopresklených aj konvenčných fasád s pásovými oknami zabezpečuje stavbe moderný architektonický výraz. Stavba má moderný a energeticky efektívny obal a modernú, automaticky riadenú energetickú a mikroklimatickú koncepciu.

interiér

Prepojenie interiéru
a vonkajšieho prostredia

Z hľadiska interiéru je najzaujímavejšia časť v novej prístavbe obsahujúcej vzdušné vnútorné trojpodlažné átrium so strešným presvetlením a voľne umiestneným vertikálnym schodiskom obklopeným na poschodiach galériami.

Okolie stavby je skultivované parkovými úpravami, ktorým dominuje strom pred hlavným vstupom.

Parkovací dom vytvára kompletné parkovacie zázemie pre prevádzku budovy čo najmenej nápadné. Väčšina fasád parkovacieho domu bude doplnená o popínavú zeleň.

Aké sú hlavné výhody priestorov u nás?

Parkovací dom
Kaviareň a reštaurácia
Chill out zóna
Centrálna recepcia
Bezbarierový prístup
Stanovištia pre bicykle
Šatne a sprchy
Pokročilý systém riadenia výťahov
Nabíjacia stanica pre elektromobily
Projekt inšpirovný zásadami WELL
Ultra nízkoenergetický štandard budovy A1
Nízkoenergetické osvetlenie priestorov
Automaticky riadená energetická a mikroklimatická koncepcia
Efektívne a variabilné riešenia vnútorných priestorov
Elektronický protipožiarny systém a stabilný hasiaci systém
Inteligentný systém riadeného vetrania

galéria